Door goed in zijn  lichaam te zitten maakt je kind  aanzienlijk minder kans op latere leer- en ontwikkelingsstoornissen. We gebruiken heel wat leuk klim- en klautermateriaal dat je kind uitnodigt om volop te experimenteren en bewegingen te maken die goed zijn voor zijn motorische ontwikkeling op dat moment. 

Niet alleen motorisch geef je je kind een groot cadeau door de lessen, maar ook psychisch. Hoe beter je kind in zijn lijf zit, hoe meer zelfvertrouwen hij zal ontwikkelen. Dit zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld wordt sterk bevorderd door het verkennen van het lichaam en zo lichaamsbewustzijn te creëren.

Ook de hechting tussen ouder en kind wordt versterkt samen te rollebollen. En een sterke vertrouwensrelatie met een zorgfiguur is het beste wat je je kind kan geven om later het hoofd te kunnen bieden aan alle stress die de wereld hem zal bieden.