Visie

Wij zijn als vzw overtuigd dat (bewust) ouderschap niet vanzelfsprekend is in deze tijden. Daarom gaan we uit van het Afrikaanse gezegde ‘It takes a village to raise a child’. Door gemeenschap te creëren ervaren ouders steun, informatie en hulp van gelijkgezinden. Dit gebeurt concreet via praatgroepen, lezingen over opvoeden en allerlei initiatieven die ouders (al dan niet samen met hun kinderen) samenbrengen.

Verder willen we de kinderen laten stralen door ze goed in hun vel  te laten voelen en  de hechting met hun primaire verzorgers te stimuleren tijdens klim- en klauterlessen. 

 

Omdat opvoeden niet vanzelfsprekend is en dit heel wat twijfel, angst en andere emoties met zich kan meebrengen begeleiden we ouders via coaching, zowel individueel als in groep. Niet alleen de ouders worden daar beter van. Gelukkige ouders hebben vaak ook gelukkige kinderen…. Wanneer we de ouders van nu kunnen begeleiden zullen de kinderen van later weerbaarder worden tegen externe druk en prestatiedrang, zullen ziekten zoals depressie en burn-out bij de kern worden vermeden. Wanneer de kinderen zich lichamelijk optimaal ontwikkelen kunnen ook leerproblemen  zoals dyslexie, ADD en dergelijke voorkomen worden.  Dit alles betekent een heel  grote besparing van de ziektekosten. Dit creëert ruimte om niet langer in te zetten op genezing, maar op preventie en optimale gezondheid van de mens.

 

Dit alles zal het Bruto Nationaal Geluk van deze en volgende generaties sterk doen toenemen. En daar willen wij ons als vzw ten volle voor inzetten.